Kalite Algımız

INTERFIKS Yapı Kimyasalları; Kalite, Güven, Çözüm ve Hizmet prensipleri üzerine kurulu olan felsefesinden ödün vermeden, nitelikli çalışanları, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışı, etkin kaynak kullanımı ile ulaştığı teknoloji çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlar gereği üretim yapmaktadır.

Sürekli gelişime inanan ve yenilikçi yaklaşımlarıyla sektörün gelişmesinde öncü olmayı hedefleyerek, müşteri odaklı düşünen İnterfiks Yapı Kimyasalları; kalitenin sürekliliğinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda ve üretim süreçlerinde çevre ile ilgili yasalara ve normlara uymayı taahhüt etmektedir.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız (21.01.2019)

ISO 9001 Politikamız

 • Profesyonel bir kadroyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteden taviz vermeden, verimliliği, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak, sürekli iyileştirme yapmak,
 • Tüm iç ve dış paydaşlarımıza Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini benimsetmek,
 • İç paydaşlarımıza, kendilerinden bir sonraki sürecin kendilerinin müşterisi olarak algılamasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında karşılaştığımız riskleri öngörmek, tedbir almak ve sürekli iyileştirme fırsatlarını yakalamak,
 • Çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışmak ve iş güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak, İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbir almak,
 • Çalışanların sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını arttırıp, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Uluslararası standartlara uygun üretim yapmak,
 • Müşterinin ürünü zamanında ve beklenen kalitede almasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini arttırmak, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirme sağlamak,

ISO 14001 Politikamız

 • Çevre Yönetim Sistemi gereği olarak, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek, toplumu ve çevreyi korumak,
 • Enerji, Hammadde ve Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

ISO 45001 Politikamız

 • Tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan çalışanların, müteahhit ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan risklerin belirlenip değerlendirilmesi, yapılan çalışmalarla risklerin elimine edilmesi ve/veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Uluslararası yönetmelik, tüzük, yasal ve diğer şartlara uygun Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği sistemleri benimsemek ve etkinliğini sürekli geliştirmek.
 

 
Genel Müdür
Mehmet Yaman