Sosyal Sorumluluk

Daha güzel bir dünya için, korumak yetmez...

INTERFIKS; ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması ve ekonomik kalkınmanın çevreyi tahrip etmeden gerçekleşmesi gerekliliğini, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir.

Topluma ve doğaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle INTERFIKS; yaşam konforunun artırılması adına gerçekleştirdiği tüm çalışmalarında gelecek nesillere karşı duyduğu sorumluluk çerçevesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmekte ve şirket genelinde yer alan tüm birimlerinde bu anlayış ışığında yol almaktadır.

AR-GE ve üretimin tüm süreçlerinde çevre ile ilgili yasalara uymayı misyon edinen INTERFIKS; firma çalışanlarının da katkısıyla gerçekleştirdiği tüm çalışmalarında “doğaya ve yaşam haklarına saygı” felsefesini benimsemekte ve bu yaklaşımını da bir çok sosyal sorumluluk projesi ile hayata geçirmektedir.

Geliştirmek gerek...