DURADERZ İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO BAZLI VE AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER İÇİN DERZ DOLGU MALZEMESİ

 • Esnektir
 • UV dayanımlıdır
 • Uygulaması kolaydır

AVANTAJLARI

 • 24 saatlik betona uygulanabilir.
 • Su, yağ, benzin, mazot, sodyum hidroksit, tuz, deniz suyu ve atık sulara karşı dirençlidir.
 • Su geçirimsizdir.
 • Esnektir.
 • UV dayanımlıdır.
 • Dona dayanıklıdır.
 • Uygulaması kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

 • İç ve dış mekanlarda,
 • Rötre derzlerinde,
 • Çatlak tamirlerinde,
 • Esneklik özelliği istenilen derzlerde,
 • Esnek dolgu malzemesi olarak kullanılır.

KULLANMA METODU

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

 • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden dikey ve yatay uygula-malarda minimum 24 saat sonra geçilmelidir.
 • Homojen bir renk ve kuruma sağlayabilmek için, derz uygulama-sından önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat-çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmelidir.
 • Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlen-dirilmelidir.

KARIŞTIRMA

 • DURADERZ 10 kg'lik sıvı bileşen, temiz bir uygulama kovasına boşaltılıp, 20 kg'lik toz bileşen yavaş yavaş üzerine ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile 3-5 dakika homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
 • DURADERZ 10 dak. dinlendirildikten sonra 1-2 dak. daha karış-tırılmalıdır.

UYGULAMA

 • Hazırlanan harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derzer yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır.
 • Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir.
 • Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.
 • Yüzey düzgünleştirme ve temizleme işlemi, kuru bir bez yardımıyla yapılmalıdır.
 • Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

SARFİYAT

Aşağıdaki tabloda, derzlerinen ve derinliğine göre 1 kg DURADERZ ile kaç metre uzunluğunda derz doldurulduğu göstermektedir.

 • Derinlik
 • En
 • DERZ BOYUTLARI (cm)

AMBALAJ

 • A Bileşeni: 20 kg'lık kraft torba
 • B Bileşeni: 10 kg'lık bidon