FIXCRETE 300 İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO BAZLI VE AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, TAM ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ

 • Yüksek mekanik dayanım sağlar
 • Tam esnektir
 • Su depoları için idealdir

AVANTAJLARI

 • İçme suyu depolarında güvenle kullanılabilir.
 • 7 bar'lık pozitif su basıncına dayanır.
 • Tam esnektir.
 • Titreşim ve harekete maruz alanlarda güvenle kullanılır.
 • Yüksek randımanlı su geçirimsizlik sağlar.
 • Rötre çatlaklarını iyi köprüler.
 • Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
 • Su buharı geçirimlidir, uygulandığı yüzeye nefes aldırır.
 • Mükemmel yapışma mukavemeti ve yüksek esnekliği sayesinde şap ve seramik altında mükemmel bir su yalıtımı sağlar.
 • Beton ve sıva yüzeyleri, atmosferik gazlardan, karbonatlaşma ve klorid ataklarından korur.
 • Su geçirmeyen derzsiz eksiz bir katman oluşturur.
 • Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 • Dona ve aşındırıcı tuzlara karşı dayanıklıdır.
 • Uygulaması kolaydır.

KULLANIM ALANLARI

 • İç ve dış mekanlarda suyun geldiği yönden,
 • Düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,
 • Üzerine kaplama gelmek şartıyla teraslar ve balkonlarda,
 • Deniz suyu boşaltma kanalları ve odaları kaplanmasında,
 • Su tutan yapılarda (su depoları, su arkları vs) üzeri korunmak suretiyle su geçirmez kaplama olarak,
 • Beton ve sıva yüzeylerde su yalıtım malzemesi olarak,
 • Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
 • Yüzme havuzlarında kaplama altında,
 • Karbonatlaşma ve klor (tuz muhteviyatlı su ataklarına) karşı koruma sağlanması için,
 • Temel yanları, perdeler ve istinat duvarlarının korunması ve yalıtımında,
 • Çiçeklik Yalıtımlarında,
 • Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak hacimler,
 • Balkon, teras ve çatı yalıtımlarında (üzeri korunarak) kullanılır.

KULLANMA METODU

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

 • Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve sıva parçalarından arındırılmış olmalıdır.
 • Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, yüzey düzgün ve sağlam duruma getirilmelidir. 1 mm'den geniş çatlaklar, delikler, pürüzlü yerler gerekli derinlikte açılıp, iyice temizlenmeli ve FIXGROUT EXPAN ile tamir edilmelidir.
 • Tij deliklerindeki plastik borular çıkartıldıktan sonra, nemlendirilmeli ve içleri FIXGROUT EXPAN ile doldurulmalıdır.
 • Yüzey çıkıntıları ve yüzeydeki harç kalıntıları kazınarak yüzey düzgün hale getirilmelidir.
 • Birbirine dik yüzey birleşimleri FIXGROUT EXPAN ile pahlanmalıdır.
 • Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır ama yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

ALT BETON

 • Tam ve iyi sonuç alınması için betonarme yüzey üzerine uygulama yapılmalıdır.
 • Perlitli beton, köpük beton veya porozitesi yüksek şap betonu üzerine uygulama yapılması tavsiye edilmez.
 • Bütün köşe birleşimlerinden koparılarak anolu veya derzleri kesilerek çatlama riski azaltılmış şekilde şap betonu dökülmeli ve en az bir hafta prizini alması için bekletildikten sonra varsa çatlak tamirleri FIXGROUT EXPAN ile yapılmalıdır. Ayrıca bu tip zeminlerin üzerine ancak REBOND SLURRY 1-1,5 kg/m² sarfiyatla ile sürüldükten sonra FIXCRETE 300 uygulanmalıdır.

KARIŞTIRMA

 • 7,5 kg.'lık sıvı bileşen, temiz bir uygulama kovasına boşaltılıp, 22,5 kg.'lık toz bileşen yavaş yavaş üzerine ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
 • 1 - 2 dakika dinlendirip tekrar karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.
 • Hazır ambalajlarından daha az bir miktar FIXCRETE 300 kullanılmak isteniyorsa, 3 ölçü toz bileşen, 1 ölçü sıvı bileşen ile karıştırılır.

UYGULAMA

 • Köşelere, yatay ve düşeyde rötresiz FIXGROUT EXPAN ile pah yapılmalıdır. Köşe uygulamaları, şantiye şartlarına göre detaylandırılmalıdır.
 • Varsa, alt betondaki derzler aynı şekilde bırakılmalı, kesinlikle üstleri kapatılmamalıdır. Yeni şap dökülen uygulamalarda max. 3 - 3,5 m. aralıklarla derzler bırakılmalı ve bu derzler derz dolguları ile doldurulmalıdır.
 • Karıştırılan malzeme sert bir fırça yardımıyla sürülür. İkinci kat, birinci kat tam kurumadan uygulanmalıdır. Eğer birinci kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden, yüzey tekrar nemlendirilmelidir. Kurumuş olan katın üstünde toz ve kir birikmemesine çok dikkat edilmelidir.
 • İkinci kat, yüzeyin tamamen kapandığını görebilmek açısından birinci kat kata dik yönde uygulanmalıdır.
 • Güneş ve rüzgar altındaki uygulamalarda yüzeyin çok iyi nemlendirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
 • FIXCRETE 300'ün üzerine, seramik yapıştırıcısı kullanarak seramik yapıştırılabilir.

FİLE KULLANILMASI

 • Büyük alanlı veya hareketin fazla olduğu çatılarda FIXCRETE 300'ü takviye etmek için 60-70 gr/m² sıva filesi kullanılması tavsiye edilir.
 • Pah yapılan parapet-döşeme birleşim yerlerinde, 30-40 cm eninde hazırlanmış file bir bant yardımı ile zeminden 15-20 cm yükseklikte parapete tutturulur.
 • Filenin zemindeki serbest kenarından file kaldırılarak 1.kat FIXCRETE 300 1 kg/m² sarfiyatla yüzeye sürülür ve file üzerine bırakılır. Fırça yardımı ile 1 kat uygulamanın içine gömülür.
 • Aynı işlem zeminde 1.kat FIXCRETE 300 sürümünden sonra ve filelerin birbiri üzerine 10 cm bindirilerek yerleşmesinin ardından yine fırça ile ilk kat'ın içine gömdürülür.
 • 1.kat FIXCRETE 300'ün yeterli prizini alması ile 2.kat ve gerekirse 3.kat uygulanır. Her biri 1 kg/m² sarfiyatla yüzeye sürülür. Fileli uygulamalarda 2 kat uygulama filenin üzerini örtmeye yetmeyebilir.
 • Parapetlerde ve düşey yüzeylerde, fileyi tutan bant kaldırıldıktan sonra 2 kat FIXCRETE 300 uygulaması fırça ile yüzeye uygulanır. Parapet ve düşey yüzeylerde file uygulamasına gerek yoktur.

KÜR SÜRESİ

 • 3 gün içinde üzerinde yürünebilir.
 • 7 gün sonra su yalıtım özelliğini kazanır, ancak bu süre içinde yoğun suya ve rüzgara maruz kalması engellenmelidir.
 • Tam kürünü alma süresi 14 gündür.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Daima toz, sıvıya ilave edilmelidir. Tersi yapılmamalıdır.
 • 1 saatte kullanılacak malzemeden fazlası karıştırılmamalıdır ve kullanım sırasında karıştırmaya devam edilmelidir.
 • Karışıma kesinlikle sonradan su ya da toz ilave edilmemelidir.
 • Uygulama bittikten sonra, üzerinde malzemeyi delecek veya yırtacak hiçbir şey olmamasına dikkat edilmelidir.
 • İlk 24 saat güneş, rüzgar, kar, yağmur, don gibi hava şartlarından korunmalıdır.
 • Çimento ve akrilik esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da kap ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır.
 • +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde uygulama yapılmamalıdır.

SARFİYAT

Her katta 1,00 kg/m² olmak üzere 2 - 3 kat birbirine dik yönde uygulanır (2 katta 1 mm kalınlık elde edilir).

AMBALAJ

 • Bileşen A: 22,5 kg'lık kraft torba
 • Bileşen B: 7,5 kg'lık plastik bidon