FIXGROUT GP ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ RÖTRESİZ AKIŞKAN GROUT HARCI

 • Yüksek akıcı özellik gösterir
 • Erken basınç dayanımı sağlar
 • Rötresizdir. Büzülme yapmaz
 • Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır

AVANTAJLARI

 • Yüksek akıcı özellik gösterir.
 • Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
 • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
 • Su geçirimsizdir.
 • Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
 • Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır.
 • Yağlara karşı dayanıklıdır.
 • Büzülme yapmaz.

KULLANIM ALANLARI

 • Betonarme yapı elemanlarının onarımında,
 • Perde ve kolon başlıklarının imalatında,
 • Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
 • Çelik kolonların betona sabitlenmesinde,
 • Betonarme ve çelik sargılı güçlendirme (mantolama) uygulamalarında,
 • Eski ve yeni beton arasındaki boşlukların doldurulmasında,
 • Taşıyıcı elemanların ve plakaların yataklanmasında,
 • Çelik kolonların betona sabitlenmesinde,
 • Filiz ve ankraj demirlerinin tespitinde,
 • Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında,
 • Ön gerilimli ve sonradan yüklemeli ayakların groutlanmasında,
 • Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında,
 • Yüksek taşıma kapasiteli yataklamalarda,
 • Makina ayaklarının ankrajında,
 • Deniz yapılarının onarım ve bakımında kullanılır.

KULLANMA METODU

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

 • Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve sıva parçalarından arındırılmış olmalıdır.
 • FIXGROUT GP' nin akışkanlığına yardımcı olmak ve harç suyunun zemin tarafından emilmesine engel olmak için, uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır ama yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Ankraj delikleri kontrol edilirken bunların su barındırmamalarına özellikle dikkat edilmeli, gerekli olduğu yerlerde hava tabancası kullanarak bu delikler kurutulmalıdır.
 • Bulon, ankraj demiri veya yataklama levhaları kullanılacaksa bunların temiz, yağ, kir ve boyadan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

KARIŞTIRMA

 • FIXGROUT GP'yi karıştırmadan önce betonyer mikserinin içini su ile nemlendirin. Mikserin nemli fakat, fazla sudan arındırılmış olmasına dikkat edin. 3,4 lt suyu miksere koyun. Daha sonra suyu karıştırmaya devam ederek 20 kg.lık FIXGROUT GP'yi, yavaşça miksere ilave edin. Homojen bir kıvam elde edilinceye kadar en az 5 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırın. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra tekrar karıştırılarak hazır hale getirilir.

UYGULAMA

 • Harcın geniş alanlarda yayılmasına yardımcı olmak ve hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek açısından, uzun zincir veya metal bir ipin kalıbın içine yerleştirilmesi gerekli olabilir. Eğer zincir kullanılacaksa, harç prizini almaya başlamadan önce, zinciri kısa ve hızlı bir şekilde hareket ettirin. Harcı devamlı bir şekilde kalıbın içine tek taraftan yavaş yavaş dökülmesi gerekmektedir.

KÜRLEME

 • Harcın ilk sertleşmesinden sonra, açıkta kalan bütün alanı gerektiği şekilde kürleyin. Bu işlem için INTERCURE kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Karışıma yeniden tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.
 • Uygulama +5 °C altında yapılmamalıdır.
 • Vibrasyona tabii tutulmamalıdır.
 • Malzeme mutlaka kürlenmelidir.

SARFİYAT

20 kg'lık FIXGROUT GP ile yaklaşık 10.5 lt harç elde edilir.

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torba