HYFIX EXPAN SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN, RÖTRESİZ TAMİR HARCI

 • 24 saatte yüksek mukavemet kazanır
 • Rötresizdir, tamir edilen bölümden ayrılmaz
 • Su ile temas halinde aktif hale gelir ve sürekli yalıtım sağlar

AVANTAJLARI

 • 24 saatte yüksek mukavemet sağlar.
 • Rötresizdir, tamir edilen bölümden ayrılmaz.
 • Astar gerektirmez, kolay uygulanır.
 • Su ile temas halinde aktif hâle gelerek sürekli bir yalıtım sağlar.

KULLANIM ALANLARI

 • Tij deliklerinde suya karşı geçirimsiz bir dolgu olarak,
 • Temel perdelerinin segregasyona uğramış yerlerinin tamirlerinde,
 • Yatay ve düşey soğuk derzlerin tamir ve pah yapımlarında,
 • Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında,
 • Su geçirimsizlik gerektiren ankraj deliklerinin doldurulmasında,
 • Su ile temas halindeki her türlü betonun tamirinde kullanılır.

KULLANMA METODU

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

 • Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve sıva parçalarından arındırılmış olmalıdır.
 • Betonun zayıf olan kısımları tamir edilmeli, yüzey düzgün ve sağlam duruma getirilmelidir. Uygulama alanının hafif pürüzlü bir yüzey olması ve tamir yapılacak alanın kenarlarının dik köşe olması, malzemenin daha iyi tutunması açısından gereklidir.
 • Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır ama yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

 • 20 kg'lık HYFIX EXPAN 2,7 lt suya (ağırlıkça %13,5) yavaş yavaş ilave edilir ve topak kalmayacak şekilde 3-5 dakika düşük devirli kuvvetli bir karıştırıcı ile karıştırılır. 1-2 dakika bekletildikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.
 • Elde edilen karışım, tij deliklerine uygulanacaksa, deliklerdeki plastik borular matkap ile çıkarılıp, içleri su ile temizlenir ve elle doldurulur.
 • Soğuk derzlerde birleşim yerleri bir kırıcı yardımı ile kırılıp açıldıktan ve su ile nemlendirildikten sonra pah yapılarak doldurulur.
 • Betonda derin segregasyonlar varsa, bu yerler kırılarak köşeleri dik hale getirilip, nemlendirildikten sonra mala ile doldurularak tamir edilir.
 • Betonda oluşan 0,5 mm'den geniş çatlaklar, etrafı çatlak boyunca dik köşeli olacak şekilde kırılır ve içleri su ile nemlendirildikten sonra hazırlanan HYFIX EXPAN karışımı ile doldurulur.

KÜRLEME

 • HYFIX EXPAN uygulandıktan sonra normal sıcaklıkta yaklaşık3 gün kürleme işlemine tâbi tutulmalıdır. Kürleme aktif kimyasalları harekete geçirdiğinden malzemenin daha kısa sürede etki sağlaması açısından önemlidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Önerilen su karışım oranına mutlaka sadık kalınmalıdır.
 • Başlangıçta sert gibi görünen harç, karıştırma süresiyle doğru orantılı olarak daha yumuşak kolay uygulanabilir bir harç haline geldiğinden, karışım başladıktan sonra asla fazladan su veya toz eklenmemelidir.
 • Uygulama +5 °C altında yapılmamalıdır.
 • Uygulama yüzeyi mutlaka suya doyurulmalıdır fakat yüzeyde su birikintisi kalmamalıdır.
 • Uygulama sonrası en az 2-3 gün su ile kürlenmelidir.

SARFİYAT

20 kg'lık HYFIX EXPAN ile yaklaşık 10 lt harç elde edilir.

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torba