HYFIX BETON İÇİN KİMYASAL SU YALITIM SİSTEMİ

 • Beton dökülebilen her türlü hava şartında uygulanır
 • Uygulama öncesi astar, sonrası koruma katmanı gerektirmez
 • Reaktiftir, kendi kendini tamir eder
 • Negatif ve pozitiften uygulanabilir

AVANTAJLARI

 • HYFIX, betonun yalnız yüzeyini değil, tamamını yalıtarak betonun ömrü boyunca sürecek bir su yalıtımı sağlar.
 • Reaktiftir, zamanla betonda 0,5 mm'ye kadar oluşan kılcal çatlakları tamir eder.
 • Sürme esaslı ve membran oluşturan diğer izolasyon sistemleri, yapı yüklerinin grobetonu kırması ve çatlatmasından dolayı işlevsiz hale gelir. Su ile temas ettiğinde aktif hale gelen HYFIX, temel altı izolasyonlarında, kuru serpme uygulamasında, dökülen temel betonu ile reaksiyona girerek, betonun ömrü boyunca etkisini kaybetmeden temel yalıtımını sağlar.
 • HYFIX, agresif klorür iyonu saldırılarından demir donatıyı korur; suyu kullanarak difüzyon yolu ile beton içinde ilerler ve donatıya kadar ulaşarak paslanmaya sebep olan elektrolitlerin geçişini önlemesiyle betonun durabilitesine önemli katkılar sağlamış olur.
 • HYFIX sülfat iyonlarının dayanım kazanmış beton içerisine nüfuz ederek büyük ve hacimli moleküller oluşmasına ve bu sebeple betonu çatiatmasına engel olur, betonun ömrünü ve dayanıklılığını arttırır.
 • HYFIX, inorganik kimyasal yapıda olduğundan, betonun basınç mukavemetini düşürmez.
 • HYFIX, yalıtım uygulama yüzeyi yönündeki su basıncına olduğu kadar (pozitif basınç), ters yönden gelen su basıncına da (negatif basınç) aynı derecede etkilidir.
 • HYFIX, nem oluşumuna karşı çok etkili olup, nemden dolayı küflenmiş yüzeylerde nemi kurutur ve kokuyu ortadan kaldırır.
 • HYFIX için gerekli olan su kürü, betonda da gerekli hidratasyonu sağladığından, HYFIX kalıp sökümünden hemen sonra uygulanabilir.
 • HYFIX, beton ile inorganik ve çözünmeyen bir bütün oluşturduğundan, etkisi betonun ömrü boyunca devam eder, membranlar gibi organik çürümeye uğramaz.
 • HYFIX, eksizdir, yırtılmaz, kırılmaz ve bozulmaz. Su geçirimsizlik etkisi membranlarda olduğu gibi yüzey aderansına ve ek yerlerinin güvenli olmasına bağlı değildir.
 • HYFIX, temel altı su yalıtımında, beton dökülebilen her türlü hava şartında kullanılabilir.
 • HYFIX, ultraviyole ışınlarından ve oksidasyondan etkilenmez.
 • HYFIX, uygulama öncesi astar, uygulama sonrası ise koruma katmanı gerektirmez.

KULLANIM ALANLARI

HYFIX eski veya yeni betonarme yapıların, toprak altı ve subasman üstü bölümlerinde ve çimento esaslı sıva, şap gibi uygulamaların, pozitif veya negatif basınç yönlerinde, kimyasal su yalıtım sistemi olarak geniş bir yapı yelpazesinde kullanılır.

 • Temel Bohçalama
 • Su Depoları Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Soğuk Derzler
 • Barajlar
 • Perde Duvarlar
 • Limanlar
 • Asansör Kovaları
 • Tersaneler
 • Toprak Altı Döşemeler
 • Dış Cephe Kaplama Altı
 • İstinat Duvarları
 • Tüneller
 • Otoyol Köprüleri
 • Menfezler
 • Demiryolu Köprüleri
 • Göletler

KULLANMA METODU

KULLANMA METODU

HYFIX, üç değişik sistemle uygulanır.

 1. Serpme Sistem
 2. Şerbet Sistem
 3. Sürme Sistem

BETON DÖKÜMÜNDEN ÖNCE:

TEMELLER
 • Temel altı yalıtımda, grobeton üzerine kalıp ve demir döşendikten sonra, beton dökümünden önce HYFIX Kuru Serpme Sistem ile demir üzerinden zemine 3 kg/m² sarfiyatla serpilir. Sarfiyatı kontrol altında tutmak için demir üzerinde yapılan 3x2 m (6 m² alan) karolaja bir adet HYFIX torbası (20 kg) konulur ve o alan içine serpilir. Beton dökülmesi ile kimyasal reaksiyon başlar ve temel altı izolasyonu tamamlanır.
SOĞUK DERZLER
 • Soğuk derzlerde kalıp kapatılmadan önce, yaklaşık 6 lt suya 20 kg toz HYFIX ilave edilerek hazırlanan karışım Şerbet Sistemiyle yatay ve düşey soğuk derzlere dökülerek veya fırça ile sürülerek uygulanır.

PRİZİNİ ALMIŞ ESKİ VE YENİ BETONLARDA

 • Yalıtım yapılacak yüzeyler uygulamadan önce suya doyurulmalıdır. Sürme Sistem uygulamasında yatay yüzeylerde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Yaklaşık 7,5 lt suya 20 kg toz HYFIX ilave edilerek (hacimce, su 1, toz: 1/2,5 oranında) hazırlanan karışım fırça ile suya doyurulmuş yüzeylere toplamda 2 kg/m² sarfiyatla, birinci katı kırmızı renkli, ikinci katı gri renkli olmak üzere sürülür.
TEMEL YANLARI VE PERDEYE KADAR OLAN ÜST YÜZEYLERİ
 • Temel yanları ve dış perdeye kadar olan yüzeylere hazırlanan HYFIX şerbeti fırça ile Sürme Sistem ile uygulanır.
PERDELER
 • Perde betonlarında yüzeyler, toz, kalıp yağı, kür malzemeleri, silikon gibi penetrasyonu engelleyen malzemelerden tel fırça vb. ile iyice temizlenmelidir.
 • Segregasyona uğramış alanlar, tij delikleri, yatay ve düşey pahlar HYFIX EXPAN ile tamir edildikten sonra, bodrum perde yüzeylerinde çalışma imkanı olan yapılarda dıştan (pozitif yönden) HYFIX Sürme Sistem uygulaması yapılır.
 • Perde dış yüzeyinde çalışma imkanı olmayan veya bodrum duvarlarından su veya nem alan eski yapılarda içeriden (negatif yönden) HYFIX Sürme Sistem uygulaması yapılır.
 • Ayrıca HYFIX ADMIX kullanılmış tek taraflı kalıpla yapılan perdelerde beton dökümü sırasında oluşabilecek segregasyon gibi hatalardan kaynaklanan su geçişini engellemek için içten (negatif yönden) uygulanması tavsiye edilir.

KÜRLEME

 • Uygulanan HYFIX'in çabuk kuruması önlenmeli, su ile temasta değil ise hemen kürleme işlemine tabi tutulmalıdır. Bu işlem normal sıcaklıkta 4-5 gün devam etmelidir. Kürleme aktif kimyasalları harekete geçirdiğinden malzemenin su geçirimsizliğini daha kısa sürede sağlaması açısından önemlidir. Normal beton kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi faydalıdır. Kür malzemelerinin HYFIX ile kullanılması uygun değildir.
 • Kür süresi boyunca güneş, don, rüzgar ve hava şartlarına karşı korunmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • HYFIX perde sürme uygulamasından sonra, hava şartlarına bağlı olarak 3-5 gün su ile kürleme yapılır. Herhangi bir koruma katmanına gerek duyulmadan toprak dolgu yapılır.
 • HYFIX'in üzerine boya, seramik ve fayans gibi dekoratif bir kaplama yapılmak isteniyorsa; kürleme işlemi bittikten sonra yüzeydeki mineraller seyreltilmiş sodyum hipoklorid çözeltisi (çamaşır suyu) ile silinmelidir. Bu işlemden sonra boya yapılacaksa boya öncesi sıva yapılmalıdır. Seramik veya fayans yapıştırılacaksa seramik yapıştırıcısı direkt uygulanabilir.
 • HYFIX'in oluşturduğu şerbet, sadece içindeki nano mineralleri yüzeyin içine taşımasına yardımcı olan bir köprü görevi gördüğünden yüzeyden kalkması HYFIX'in su yalıtımı özelliğini kesinlikle etkilemez.
 • HYFIX soğuk derz uygulamalarında, HYFIX EXPAN ile pah yapılmalıdır. Bu işlemden sonra üzerine tekrar HYFIX sürülmelidir.
 • Önerilen su miktarına mutlaka sadık kalınmalıdır. Karışıma yeniden tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.

SARFİYAT

 • Temel altı 3 kg/m²
 • Soğuk derzler 3 kg/m²
 • Perdeler 2 kg/m²

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torba